Cách nhìn từ Việt Nam và Hoa Kì

Nếu như trước đây phụ nữ là người chịu nhiều định kiến hẹp hòi của xã hội, thì ngày nay vị trí và vai trò của người phụ nữ ngày càng được nâng cao. Để có được như vậy cũng là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo. Không những thế mà ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về những vấn đề xung quanh người phụ nữ. Đặc biệt là cách nhìn người phụ nữ Việt Nam và Hoa Kì.

Nói về vấn đề này Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Viện khoa học xã hội tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu gia đình và phụ nữ cho ra đời cuốn “Gia đình và địa vị người phụ nữ trong xã hội cách nhìn từ Việt Nam và Hoa Kì” do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 1995. Sách giúp bạn đọc nâng cao tầm hiểu biết về địa vị người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Cũng như về bản chất và xu thế phát triển của phụ nữ Việt Nam qua đặc thù của truyền thống gia đình phương đông kết hợp với định hướng xã hội hiện đại. Đọc sách chúng ta sẽ biết được những vấn đề vô cùng bổ ích về người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

          Với dung lượng 412 trang, sách đã khái quát tương đối đầy đủ về những vấn đề chung, cũng như những bài viết nghiên cứu về người phụ nữ trong Hội thảo “Gia đình và địa vị người phụ nữ trong xã hội” được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 01 năm 1993 tại Viện khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang phục bạn đọc tại Thư viện tỉnh Hậu Giang.

 

 

*********************************

         In trang