SỰ GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

          Qua bao năm tháng năm tháng bôn ba hải ngoại t́m đường cứu nước, Hồ Chủ tịch tích lũy được vốn kiến thức rất uyên thâm, kết tinh tinh hoa trí tuệ loài người, nhưng khi đến với cán bộ, quần chúng nhân dân, Bác đă chuyển hoá những kiến thức đó thành những câu chuyện nhẹ nhàng, dễ hiểu, rất b́nh dị và gần gũi.

          Đầu năm 1946, có cuộc họp cán bộ từ Trung ương đến các địa phương. Bác đến thăm và nói chuyện, khi giải thích mối quan hệ giữa chính sách của Chính phủ với nhân dân thông qua đội ngũ cán bộ địa phương, Bác dùng một tấm b́a h́nh tam giác cân. Bác quay đáy tam giác lên trên, hướng đỉnh xuống dưới và nói, đây là chủ trương của Chính phủ (vừa nói Bác vừa chỉ tay dọc đáy trên của tấm b́a) có nhiều vấn đề lớn.

          Rồi Bác chỉ tay xuống đỉnh tam giác phía dưới và nói, nhưng những chủ trương đó qua nhiều cấp, nhiều cán bộ yếu kém đến khi xuống dân th́ bé lại chỉ c̣n chừng này. Sau đó, Bác lật tấm b́a đáy xuống dưới, đỉnh lên trên và giải thích, chiều đáy là nguyện vọng của nhân dân, có rất nhiều, rất phong phú được phản ánh từ cơ sở nhưng khi qua nhiều cấp, nhiều cán bộ th́ chỉ c̣n bé chừng này, Bác chỉ tay vào đỉnh trên, xong Bác kết luận: “Vậy th́ chúng ta phải làm ǵ để cho Chính phủ gần dân”. Ai dự họp cũng đều thấm thía lời dạy của Bác và tự t́m ra câu trả lời đúng với công việc của của ḿnh.

Cũng trong năm 1946, Nhà nước cách mạng non trẻ phải đối phó với nhiều kẻ thù trong giặc ngoài, bọn Việt cách, Việt quốc gây cho ta bao khó khăn, gian nan. Nhiều người lên yêu cầu Bác cho quét sạch  chúng đi, Bác cười bảo: “các chú giữ sức đánh Tây?”, rồi Bác giải thích “ḍng nước đang chảy có cây gỗ chắn ngang, làm rác rưởi, lá cây đọng lại, các chú cứ vứt từng cái rác, từng cái lá th́ không xuể mà phải t́m cách gạt cây gỗ đi th́ ḍng nước sẽ thông thoát”.

          Trong thời kỳ kháng chiến nhiều cán bộ đi tuyên truyền về đường lối “trường kỳ kháng chiến”, khi nhân dân chất vấn “kháng chiến khi nào thành công?” nhiều người không giải thích được bèn về hỏi Bác. Bác bảo: “Các chú biết rằng đồng bào ta phần lớn là nông dân th́ phải lấy h́nh ảnh cụ thể, để đồng bào dễ hiểu, các chú lấy chữ nghĩa, nào là “phụ thuộc”, “khách quan”, “chủ quan” th́ dân ít người hiểu, mà phải lấy những ví dụ cụ thể như muốn có khoai ăn, lúa ăn cũng phải chờ đến 3 tháng hoặc 6 tháng mới có thu hoạch, người phụ nữ có thai cũng phải hơn 9 tháng mới sinh con. Khi đến với nhân dân, với đồng chí, Bác ở bên họ như người thân, không có sự cách biệt giữa lănh tụ với dân. Con người Bác, phong cách Bác, tư tưởng Bác toát lên một chân lư dễ hiểu: dân dă mà thanh cao, cụ thể dễ hiểu mà uyên bác, tinh tuư.

THƯỜNG SAN  (Hậu Giang số 382, ngày 28/2/2007)