TÀI VÀ ĐỨC – HAI TIÊU CHUẨN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

CỦA ĐẢNG VIÊN

 

(Trích bài phát biểu của ông Trịnh Văn Lâu, cán bộ lăo thành cách mạng đang sinh hoạt tại đơn vị cơ sở “Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)

 

...Trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng hôm nay, tôi rất hoan nghênh việc Đảng mở cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Tôi hiểu rằng nội dung tư tưởng về đạo đức của Hồ Chí Minh là chuẩn mực đạo đức con người, chẳng những cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi thế hệ người Việt Nam, mà c̣n là tiêu chuẩn đạo đức cho cả nhân loại; nó vừa là chân lư làm người vĩnh viễn, vừa là tiêu chí đo lường phẩm chất cán bộ đảng viên của Đảng ta hiện nay.

Ḷng trung thành vô hạn và năng lực lănh đạo cách mạng của Đảng ta trong 77 năm qua đă được lịch sử chứng minh, được dân tộc ta công nhận, ngay cả những người khó tính cũng phải đồng t́nh. Đảng ta đă và đang là lực lượng lănh đạo duy nhất ở nước ta. Nền kinh tế nước ta đang lớn mạnh và liên tục phát triển với tốc độ cao, vị thế chính trị nước ta ngày càng vững mạnh. Với ư chí và quyết tâm mới, với kinh nghiệm đă tích lũy được, chúng ta tự tin là sẽ vượt qua mọi thách thức trong quá tŕnh hội nhập và vững bước tiến lên thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xă hội chủ nghĩa.

Nhưng khi đi vào cuộc chơi chung, trong đó có các nền kinh tế phát triển cao, đ̣i hỏi phải nỗ lực tột bậc để tiếp thu kỹ thuật công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển.

Chúng ta có chính quyền và quân đội lớn mạnh nhưng vẫn phải không ngừng vươn lên về năng lực lănh đạo, quản lư và điều hành đất nước bằng bản lĩnh và bản sắc Việt Nam với các phương tiện tiên tiến, hiện đại để bảo đảm định hướng phát triển và bảo vệ vững chắc chế độ chính trị của nước ḿnh. Đảng ta muốn giữ vững măi măi vai tṛ lănh đạo đất nước, đ̣i hỏi phải có năng lực và phẩm chất mới, phải chứng minh được trong thực tế, để toàn dân thấy rằng không có tổ chức nào có đủ ḷng trung thành và năng lực lănh đạo hơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ đảng viên cộng sản phải luôn luôn chứng minh được tính tiên phong gương mẫu của người cộng sản trong giai đoạn mới, bằng thể hiện năng lực và phẩm chất của ḿnh để nhân dân thực sự tin yêu, mến phục chớ không thể bắt dân phải phục tùng quyền lực lănh đạo quản lư mà trong ḷng không mến phục về đức tài.

Tôi nghĩ rằng học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh không phải là học một lần mà phải học liên tục, không phải học để biết mà phải làm thật sự theo lời dạy của Bác, không phải chỉ nâng cao nhận thức mà phải chuyển biến hẳn trong tư tưởng và hành động.

Cuộc vận động nầy tôi nghĩ sẽ là một quy tŕnh khép kín xoay ṿng giữa nâng chất, sàng lọc rồi nâng chất liên tục, để tổ chức Đảng ta ngày càng trong sạch, phẩm chất đảng viên ngày càng nâng cao.

Tài với đức là hai tiêu chuẩn không thể thiếu trong tu dưỡng rèn luyện của đảng viên mà đức là tiêu chuẩn hàng đầu trong công tác cán bộ.

Về tài, trong điều kiện hội nhập hiện nay, Đảng ta, nhân dân ta có thừa ư chí và quyết tâm, có phẩm chất thông minh sáng tạo, có đức tính lao động cần cù chịu khó, nhưng tŕnh độ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến th́ c̣n kém xa so với các nền kinh tế phát triển cao. Chúng ta đang thiếu cán bộ có tŕnh độ khoa học kỹ thuật và đội ngũ lao động có tay nghề cao để phát triển công nghiệp hiện nay, càng thiếu hơn khi làn sóng đầu tư tràn vào đất nước ta. Tôi thấm thía câu nói của ông Lư Quang Diệu vừa mới thăm Việt Nam: “Thắng trong giáo dục sẽ thắng về kinh tế”. Chẳng những lứa tuổi tôi mà cả lứa tuổi 30-40 đang lao động hiện nay, cũng khó có thể học tập nắm bắt kịp khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. V́ vậy, lứa tuổi thanh- thiếu niên ngày nay cần phải ra sức học tập, học để có tŕnh độ càng cao càng tốt, không sợ học mà không có việc làm, v́ trong 5-10 năm nữa việc làm sẽ tới và sẽ đ̣i hỏi năng lực phục vụ của tuổi trẻ.

Về đức, chẳng những là phẩm chất của đảng viên mà c̣n là vấn đề có liên quan tới ḷng tin của nhân dân đối với Đảng. Lăng phí, tham ô, thu vén cá nhân, cửa quyền, hóng hách, ức hiếp nhân dân... đều vi phạm 4 đức mà Bác Hồ nêu ra. Đảng ta cần phải ra sức giáo dục, thử thách và sàng lọc cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đạo đức của Bác Hồ. Đảng ta cần lấy mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và lấy ḷng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên làm thước đo phẩm chất và năng lực, hai tiêu chuẩn đức tài của đảng viên. Có những vi phạm có thể lấy pháp luật và kỷ luật Đảng xử lư được, nhưng có những vi phạm, nhất là vi phạm về đạo đức, điều mà trong nội bộ Đảng và nhân dân ai cũng biết nhưng chưa t́m ra được chứng cứ hoặc không nằm trong điều nào của điều lệ và luật pháp, nên nhiều nơi c̣n lúng túng trong xử lư, trong khi nhân dân đă mất hẳn ḷng tin đối với cán bộ, đảng viên đó. Theo tôi, ta cần đề ra nội dung cụ thể về đạo đức theo tư tưởng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh để giáo dục, thử thách và sàng lọc đảng viên. Ta không bị động với những kẻ xấu kích động phá hoại, nhưng phải biết dựa hẳn vào quần chúng có tổ chức, nhất là những người chí cốt có quá tŕnh trung thành với Đảng để t́m hiểu phẩm chất đảng viên. Không nên kéo dài t́nh trạng Đảng th́ tin cậy mà nhân dân và những người chí cốt với Đảng lại chê bai trách móc.