PHẨM CHẤT NGƯỜI LĂNH ĐẠO

 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người lănh đạo phải có đủ 2 thành tố phẩm chất và đạo đức cách mạng. Về phẩm chất, Người nhấn mạnh 4 nội dung Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng.

 Nhân: ''Là thật thà thương yêu, hết ḷng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. V́ thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. V́ thế mà sẵn ḷng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. V́ thế mà không ham giàu sang, không cực khổ, không sợ oai quyền. Những người đă không ham, không e, không sợ ǵ th́ việc ǵ là việc phải họ đều làm được''.

 Chữ Nhân - Nghĩa vốn là nguồn mạch truyền thống cha ông. Cách đây hơn 500 năm Nguyễn Trăi đă nói: ''Phàm mưu việc lớn phải lấy Nhân - Nghĩa làm gốc, nên công to phải lấy Nhân - Nghĩa làm đầu. Di Nhân - Nghĩa có làm đủ th́ công việc mới thành công được''.

 Ông cha ta đă từng lấy ''Nhân - Nghĩa thắng hung tàn, lấy Trí - Nhân thay cường bạo'' mà chống thắng giặc phương Bắc hàng ngàn năm đô hộ và chiến thắng 2 tên đế quốc tư bản giàu mạnh nhất thế giới đó là Pháp và Mỹ.

 Nghĩa: ''Là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc ǵ phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc,  th́ bất kỳ to nhỏ đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải th́ làm, thấy việc phải th́ nói. Không sợ người ta phê b́nh ḿnh, mà phê b́nh khác cũng luôn luôn đúng đắn''.

 Người lănh đạo làm việc nghĩa không có tà tâm, không bao giờ sợ kẻ địch nào, không sợ kẻ tà gian, nhưng lại sẵn sàng làm người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, sống phải có nghĩa có t́nh.

 Trí: ''V́ không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lư luận, dễ t́m phương hướng. Biết xem người, biết xét việc. V́ vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết v́ Đảng mà cất nhắc người tốt, đề pḥng người gian''.

 Người lănh đạo phải có đầu óc sáng suốt, có tầm nh́n xa trông rộng. Biết công tâm mà xem xét con người để giúp đỡ, biết người xấu không dùng.

 Dũng: ''Dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quư không chính đáng. Nếu cần, th́ có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát''. Dũng cũng c̣n có gan mạnh dạn quyết đoán dám làm dám chịu trách nhiệm trước tổ chức, nhưng không phiêu lưu, chủ quan, liều lĩnh. Người cán bộ không có ḷng dũng cảm th́ không thể lănh đạo được. Nói được th́ phải làm cho kỳ được, không thể nói một đàng, làm một nẻo. Hồ Chủ tịch nói: ''Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự nghiệp cách mạng, v́ nó ảnh hưởng lớn đến quần chúng''... ''đảng viên phạm sai lầm th́ sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho nên có sai lầm th́ các đồng chí ấy sẵn sàng và kịp thời sửa chữa, không để nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to''.

 Liêm: ''Là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tân bốc ḿnh. V́ vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hóa. Chỉ có 1 thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải v́ danh vọng của cá nhân, mà v́ lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người''.

 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trời có 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Đất có 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, th́ con người mà nhất là người cán bộ lănh đạo có 4 đức: Cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa không thể thành trời, thiếu một phương không thể thành đất, thiếu 1 trong 4 đức trên không thể thành người lănh đạo.

 Cần: ''Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. Nghĩa là cần th́ việc ǵ, dù khó khăn mấy cũng làm được. Chữ Cần chẳng những có nghĩa hẹp như: Tay siêng làm th́ hàm siêng nhai. Nó lại có nghĩa rộng là mọi người đều phải Cần, cả nước đều phải Cần''.

 ''Người siêng năng th́ mau tiến bộ

Cả nhà siêng năng th́ chắc ấm no

Cả làng siêng năng th́ làng phồn vinh

Cả nước siêng năng th́ nước mạnh giàu''

 Kiệm: ''Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa băi. Cần với Kiệm phải đi đôi với nhau, như hai chân của con người. Cần mà không Kiệm ''th́ làm chừng nào xào chừng ấy''. Ngày xưa Khổng Tử đă nói: ''Người sản xuất nhiều, người tiêu xài ít. Làm ra mau, dùng đi chậm th́ của cải luôn luôn đầy đủ''.

 ''Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài th́ một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có một việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc th́ dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui ḷng... Việc đáng tiêu mà không tiêu là bủn xỉn, dại dột, chứ không phải là kiệm''. Người lănh đạo phải hết sức tiết kiệm. Trong đó có tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm là phải kiên quyết chống xa xỉ.

 Ngày xưa thời chế độ phong kiến, người làm quan mà không đục khoét của dân th́ gọi là ''Liêm''. C̣n Hồ Chủ tịch, chữ ''Liêm'' quan niệm là không tham địa vị. Không tham tiền tài, không tham sung sướng, không tham sắc, không tham người tân bốc ḿnh. V́ vậy mà quang minh chính đại. Liêm là trong sạch, không tham lam. Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm, cũng như chữ Kiệm phải đi đôi với Cần. Có Kiệm mới có Liêm được. V́ xa xỉ mà sanh ra tham lam.

 Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên thân là ''Bất Liêm''. Như xă hội hiện nay đang xuất hiện không ít người như vậy.

 Đối với cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao th́ quyền to, cấp thấp th́ quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp ''dĩ công v́ tư''.

 V́ vậy, cán bộ phải thực hành chữ ''Liêm'' trước để làm kiểu mẫu cho dân.

 Chính: ''Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều ǵ không thẳng thắn, đứng đắn tức là tà''. Cần, Kiệm, Liêm là gốc rễ của Chính. Một người Cần, Kiệm, Liêm,  nhưng c̣n phải có Chính mới là hoàn toàn.

 Siêng năng (Cần), tần tiện (Kiệm), trong sạch (Liêm), Chính là Thiện.

 Trên quả đất có hàng muôn triệu người. Song số người ấy có thể chia làm hai hạng: Người Thiện và người Ác.

 Trong xă hội tuy có trăm công ngh́n việc. Song những việc ấy có thể chia làm 2 thứ: Việc Chính và việc Tà.

 Làm việc Chính là người Thiện

 Làm việc Tà là người Ác.

 Chính cũng có nghĩa là gần với chân lư, là cái ǵ có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân, cái ǵ trái lại là không phải chính, không phải là chân lư. Ra sức để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tức là phục tùng chính nghĩa, là chân lư.

 Tóm lại, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh th́ người cán bộ phải có đủ tài, đủ đức. Hội tụ đủ Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính là những phẩm chất đạo đức căn bản nhất phải có. Những phẩm chất, đạo đức đó được nhân dân ta, Đảng ta và Hồ Chủ tịch vun đắp lâu đời. Nó phù hợp với yêu cầu xây dựng con người mới XHCN, nền đạo đức mới của dân tộc trong thời đại hiện nay. Đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, không phải v́ danh vọng cá nhân mà toàn tâm toàn ư cho lợi ích của dân tộc và của Đảng, của cả loài người. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đă kế thừa có chọn lọc truyền thống của cha ông ta bằng chính cuộc sống và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Là một biểu tượng cao đẹp của con người trung thành, hiếu nghĩa, một ḷng một dạ v́ nước v́ dân, là bậc đại nhân, đại nghĩa, đại trí, đại dũng và hết sức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

 Học tập và làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức phẩm chất của nhà cách mạng thiên tài Hồ Chí Minh để xứng đáng là người lănh đạo và đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

                                                    Theo Báo Long An