TẤM L̉NG CỦA BÁC

 

          Nhắc đến Hồ Chí Minh, là nhắc đến vị lănh tụ kính yêu của dân tộc. Bởi lẽ, Bác rất gần gũi với mọi tầng lớp người. Bác dành ḷng yêu thương cho tất cả. Người sáng lập, rèn luyện, lănh đạo, chỉ đạo quân đội nhân dân Việt Nam và đă được nhân dân ta và bạn bè thế giới tặng danh hiệu cao quư “anh lính cụ Hồ”, “bộ đội cụ Hồ”.

Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc giáo dục bộ đội. Cách dạy người của Bác không dùng “đao to búa lớn” mà “chan chứa t́nh yêu thương” - Đó là tấm ḷng của Bác. V́ chung một cảm nhận về một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn thấm đậm t́nh nhân đạo, nhóm nhiều tác giả đă biên soạn quyển “Tấm ḷng của Bác” để kỷ niệm ngày sinh lần thứ 115 của Người.

Với dung lượng 281 trang, cuốn sách tập hợp nhiều mẩu chuyện cảm động, mang tính giáo dục, chiến dấu, nhân văn, truyền thống. Đó là những mẩu chuyện mà cán bộ kể cho chiến sĩ, cha kể cho con, cô giáo kể cho học tṛ...Tấm ḷng của Bác không phải chỉ là trách nhiệm lịch sử của người đứng đầu Nhà nước, lái con thuyền cách mạng mà c̣n là tấm ḷng của một người ông đối với cháu, cha đối với con, anh đối với em, bạn bè chân thành quư mến, một người cộng sản Việt Nam.

Không bắt buộc nhưng những “bài giảng không chữ viết” này lại có một giá trị rất lớn lao mà chúng ta cần đọc để biết và thực hiện theo tinh thần thương yêu, giáo dục của Bác.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!