ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

          Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lănh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đă đi xa nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Cơ chế thị trường ngày càng khẳng định được vị trí trong xu hướng chung. Trước t́nh h́nh đó, cộng với sự lên ngôi của đồng tiền th́ đạo đức con người đang có chiều hướng thoái lùi. Băn khoăn v́ hiện trạng này, Hội nghị Trung ương 12 khoá IX đă thảo luận và quyết định triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xă hội, với mục đích lấy tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh làm “kim chỉ nam” định hướng lại giá trị đạo đức con người.

          Để phục vụ cho cuộc vận động, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn cuốn “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm tài liệu học tập.

          Với 3 chuyên đề, cuốn sách thật sự là một tài liệu bổ ích, góp phần làm cho cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được mục đích yêu cầu đề ra và trở thành nếp sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong toàn xă hội ta.

 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!