Tin mới cập nhật

Tìm giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình Trung tâm y tế tuyến huyện (26/11)

Đánh giá hiệu quả mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện trong thời gian qua cũng như việc triển khai thực hiện y tế cấp huyện toàn tỉnh trong thời gian tới là những mục tiêu của Hội nghị sơ kết mô hình tổ chức Trung tâm Y tế tuyến huyện do Sở Y tế tổ chức ngày 24/11 với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội


Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích