Tin mới cập nhật

Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2014 (24/07)

Ngày 22/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2014, đồng chí Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thành Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Hội nghị.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội

Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích