Tin mới cập nhật

Hậu Giang phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục chuyên nghiệp (08/10)

Đố là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội thảo “Công tác tuyển sinh, đào tạo trung cấp, cao đẳng - Thực trạng và giải pháp” do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày 06/10,

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội


Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích