Tin mới cập nhật

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội phát triển tích cực (30/06)

Sáng ngày 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh chủ trì cuộc họp trực tuyến mở rộng với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội


Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích