Tin mới cập nhật

Vị Thủy tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ lần 2 (27/09)

Các nội dung diễn tập lần này ngắn gọn, có trọng tâm, kết quả diễn tập của các kíp tập được nâng lên so với trước, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tình mới.

Văn bản mới

Thông tin kinh tế xã hội

Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích

Số lượt truy cập

Free Hit Counter