Tin mới cập nhật

Hơn 30.500 lao động nông thôn được đào tạo nghề và giải quyết việc làm (02/07)

Trên 30.500 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, trong đó có hơn 20.500 lao động được giải quyết việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và tự tạo việc làm. Đây là kết quả quan trọng đã đạt được trong báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện công tác dạy nghề - việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức vào ngày 1/7 với sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh, Phó Chủ tịch Đồng Văn Thanh

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội


Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích