Tin mới cập nhật

Tổng kết công tác quản lý điều hành cung cấp và tiết kiệm điện năm 2014 (25/12)

Ngày 24/12, tại hội trường Sở Công thương, Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện năm 2014 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện năm 2014 chủ trì hội nghị.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội

Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích