Tin mới cập nhật

Hội nghị trực tuyến công tác Phổ cập Giáo dục - Chống mù chữ (03/03)

Ngày 02/3, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ năm tuổi và tổng kết công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ (PCGD, CMC) năm 2014.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội

Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích