Tin mới cập nhật

Sơ kết Nghị quyết liên tịch Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh (20/11)

Ngày 19/11, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh sơ kết Nghị quyết liên tịch Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016, chủ trì hội nghị có ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Chánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Hữu Kế, UVBTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội

Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích