Tin mới cập nhật

Trên 900 tỷ đồng đầu tư xây dựng 16 xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (27/11)

Nhằm xác định lộ trình xây dựng 16 xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cũng như tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong một số tiêu chí khó thực hiện tại các xã xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, trường học cũng như một số tiêu chí mềm, đó là nội dung của buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diễn ra vào ngày 25/11.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội


Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích