Chi tiết văn bản
Số văn bản: 05/TB-CCTT&BVTV
Ngày ký: 7/8/2017
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Chi cục Trồng trọt và BVTV
Trích yếu:

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Tệp nội dung:
TB 05.rar
Trở lại