Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1290/TB-SNNPTNT
Ngày ký: 25/7/2017
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu:

V/v triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Tệp nội dung:
danh muc congtructuyen.rar
Trở lại