Chi tiết văn bản
Số văn bản: 88 /QLCL-CL
Ngày ký: 3/5/2017
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS
Trích yếu:

V/v công khai danh sách cơ sở kiểm tra, xếp loại A/B/C trên website Sở NN và PNTT

Tệp nội dung:
CCQLCL.rar
Trở lại