Chi tiết văn bản
Số văn bản: Kết luận thanh tra
Ngày ký: 29/9/2016
Loại văn bản: Kết luận
Cơ quan ban hành: Chi cục Thủy sản
Trích yếu:

Về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh thức ăn, thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016

Tệp nội dung:
KLTra.rar
Trở lại