Hội thảo công bố Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 05 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long từ năm 2012 - 2017
14/11/2017, 16:10 (GMT+7)

Vừa qua, vào ngày 11/11/2017 Bộ kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, tổ chức Hội thảo công bố “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 05 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long - Liên kết vùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” tại huyện đảo Phú Quốc. Đại biểu tỉnh Hậu Giang với sự tham gia đại diện của các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Khoa học - Công nghệ, Công Thương và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Qua hội thảo trên các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long cũng có dịp giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch hoạt động tăng trưởng xanh của tỉnh nhà. Qua đó, tỉnh Hậu Giang cũng có chia sẻ những kinh nghiệm, những kết quả đạt được cũng như những hạn chế khó khăn trong việc triển khai kế hoạch của tỉnh về tăng trưởng xanh từ năm 2012 - 2017. Một số kết quả mà tỉnh Hậu Giang đã triển khai và lồng ghép các nội dung của Trung ương, ban, ngành liên quan đến tăng trưởng xanh vào các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội từ tỉnh, huyện, xã.

Qua đó khái niệm “phát triển bền vững” và “tăng trưởng xanh” bước đầu được phổ biến và chú trọng, nhiều chỉ tiêu về môi trường được đưa vào chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện hàng năm như: tỉ lệ che phủ rừng, tỉ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch, tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỉ lệ chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đạt chuẩn.

                                                                         Lư Anh Khoa - Phòng KH-TC

Các tin khác