Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ áp dụng công nghệ của nông dân thuộc dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang
14/11/2017, 10:12 (GMT+7)

Ngày 01/9/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn về đánh giá mức độ áp dụng công nghệ của nông dân (CQS37) thuộc dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở đó, ngày 10/11/2017, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển ASEAN đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang để bàn bạt thống nhất nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ áp dụng công nghệ của nông dân đợt 1/2017 với lịch công tác dự kiến từ ngày 14/11/2017 đến ngày 23/11/2017 tại 06 đơn vị huyện vùng dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang.

Đoàn công tác có sự tham gia của 04 chuyên gia tư vấn, trong đó: 01 tư vấn nhóm trưởng kiêm thống kê, xử lý số liệu; 01 chuyên gia canh tác lúa gạo; 01 chuyên gia kinh tế; 01 chuyên gia công nghệ sau thu hoạch và các công tác viên phối hợp với cán bộ giám sát, đánh giá của Ban quản lý dự án VnSAT tỉnh Hậu Giang và cán bộ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố vùng dự án VnSAT để tiến hành phỏng vấn sâu hơn 100 cán bộ đại diện Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và hơn 1.700 hộ nông dân áp dụng kỹ thuật 3G3T, 1P5G trong sản xuất lúa tại 32 xã vùng dự án VnSAT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Thông qua kết quả khảo sát, đánh giá mức độ áp dụng công nghệ của nông dân vùng dự án VnSAT sẽ làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ngân hàng Thế giới xem xét, thống nhất Danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng, hàng hóa thiết bị cho các hợp tác xã tham gia dự án VnSAT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong năm 2018.

Phòng QLXDCT

 

Các tin khác