Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 11 tháng 05 đến ngày 16 tháng 05 năm 2020
8/5/2020, 15:19 (GMT+7)


Thứ, ngày/buổi

Nội dung

Thứ Hai, ngày 11/5/2020

Sáng

 

Chiều

- 13 giờ 30’  Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái  họp Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, Tổ Biên soạn, Tổ Thư ký biên soạn quyển “Địa chí Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 12/5/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự nghe Thường trực Thành ủy Ngã Bảy báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng dự đối thoại với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 7 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan họp bàn danh mục dự án thuộc ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Chiều

- 14 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020 và Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc - Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND.

Thứ Tư, ngày 13/5/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội nghị bàn về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Chiều

- 14 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, phòng QL giá và CS , phòng Quản lý ngân sách họp về việc phối hợp thực hiện kết luận của KTNN đối với dự án Khu vực 2,3 phường 5, thành phố Vị Thanh và Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

Thứ Năm, ngày 14/5/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp thông qua phương án lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của trường trong thời gian tới. Điểm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, phòng QL giá và CS họp Hội đồng thẩm định giá đất. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 15/5/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên, chuyên viên chính tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà làm việc về phương án nộp tiền trồng rừng thay thế của các đơn vị đầu tư dự án tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan làm việc về công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Chiều

 

Thứ Bảy, ngày 16/5/2020

Sáng

 

Chiều

- 15 giờ 00’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội đồng giám sát quay số mở thưởng. Điểm tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang.

Các tin khác