Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 02 tháng 5 năm 2020
27/4/2020, 7:45 (GMT+7)


Thứ, ngày/buổi

Nội dung

Thứ Hai, ngày 27/4/2020

Sáng

- 8 giờ 00’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” do Bộ Nội vụ tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chiều

- 15 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng, Đ/c Bé Sáu họp thống nhất bộ Chỉ số đánh giá, xếp loại Công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ tỉnh.

- 14 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, phòng Quản lý G&CS họp về việc giá khởi điểm cho thuê đất và công trình xây dựng trên đất (Trại heo) do Trung tâm Tin học và DVTCC quản lý, sử dụng. Điểm tại Trung tâm Tin học và DVTCC.

Thứ Ba, ngày 28/4/2020

Sáng

- 8 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, phòng Tài chính hành chính sự nghiệp họp về giải quyết một số kiến nghị của ngành nông nghiệp. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 – đợt 2. Điểm tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.

- 8 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng dự đối thoại công dân địa bàn huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban Tiếp công dân.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 – đợt 2. Điểm tại Công ty CPĐT du lịch Miền Nam.

Thứ Tư, ngày 29/4/2020

Sáng

- 8 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 – đợt 2. Điểm tại Khu Bảo tổn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Chiều

 - 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 – đợt 2. Điểm tại Khu Hòa An –ĐH Cần Thơ và Công ty TNHH Việt Úc – Hậu Giang.

- 14 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, Phòng QL giá và CS họp Hội đồng thẩm định giá đất. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

Thứ Năm, ngày 30/4/2020

Sáng

- Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng, Đ/c Học Tiến trực Lễ.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Lễ 30/4.

Chiều

- Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng, Đ/c Học Tiến trực Lễ.

Thứ Sáu, ngày 01/5/2020

Sáng

- Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, Đ/c Thu Trang trực Lễ.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Lễ 1/5.

Chiều

- Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, Đ/c Thu Trang trực Lễ.

Các tin khác