Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2020
19/4/2020, 19:37 (GMT+7)


Thứ, ngày/buổi

Nội dung

Thứ Hai, ngày 20/4/2020

Sáng

 

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng BCS&TT.UBND tỉnh.

Thứ Ba, ngày 21/4/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà nghe báo cáo tình hình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kết quả kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, phòng Quản lý G&CS họp về nội dung giao 26 nền tái định cư dự án Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Chiều

 

Thứ Tư, ngày 22/4/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Ban Giám đốc, Lãnh đạo: phòng Quản lý NS, phòng Tài chính HCSN họp về tình hình thực hiện dự toán kinh phí năm 2020. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng họp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Chiều

 

Thứ Năm, ngày 23/4/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, phòng Quản lý G&CS nghe báo cáo việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty TNHH CBTP TM Ngọc Hà và Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, phòng Quản lý G&CS họp thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng thuê đất (ký tắt) với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (BOT). Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, Phòng QL giá và CS họp Hội đồng thẩm định giá đất. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

Thứ Sáu, ngày 24/4/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án chính quyền điện tử. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chiều

- 14 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, phòng Tài chính daonh nghiệp họp sơ kết tình hình hoạt động quý I và triển khai phương hướng hoạt động quý II/2020 của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Điểm tại phòng họp Liên minh HTX tỉnh.

Các tin khác