Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 02 tháng 03 đến ngày 07 tháng 03 năm 2020
2/3/2020, 7:22 (GMT+7)


Thứ, ngày, tháng

Nội dung

Thứ hai, ngày 02/3/2020

Sáng

- 6 giờ 55’ CBCC, VC-NLĐ Sở dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở Tài chính.

- 8 giờ 00’ Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên động vật. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên dự.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.  

Thứ ba, ngày 03/3/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 9 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái làm việc với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng QLNS họp lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang . Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

Chiều

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

Thứ tư, ngày 04/3/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái làm việc về chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh (bất thường). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND và phòng TCKH Thành phố Vị Thanh về quản lý điều hành ngân sách. Điểm tại phòng TCKH Thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 08 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng họp trao đổi, thống nhất số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để triển khai thí điểm. Điểm tại phòng họp số 02 UBND tỉnh.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái  thông qua quy hoạch dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh (chợ Hai Bà Trưng). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ năm, ngày 05/3/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà họp nghe báo cáo tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan họp sơ kết việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chiều

- 13 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, Phòng QLGCS họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ sáu, ngày 06/3/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp Tiểu ban Văn kiện góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8 giờ 00‘, Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng từ tháng 01/2017 đến 31/12/2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00‘, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c: Thụy Phiểng, Văn Đúng, Kim Ngân, Xim Xuyến họp BCĐ cổ phần hóa nghe báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị tư vấn khi có chủ trương của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- 9 giờ 00‘, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Dự án tích hợp an toàn nước đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Chiều

- 14 giờ 00‘, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà,Phòng TCĐT, Phòng QLNS làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Dự án tích hợp an toàn nước đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại  Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính .

Thứ bảy, ngày 07/3/2020

Sáng

- 9 giờ 00‘, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCĐT, Phòng QLNS làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Dự án tích hợp an toàn nước đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính .

Chiều

- 15 giờ 00’   Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội đồng giám sát quay số mở thưởng. Điểm tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang (bổ sung lần 1)

- 14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Dự án tích hợp an toàn nước đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Các tin khác