Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 24 tháng 02 đến ngày 29 tháng 02 năm 2020
24/2/2020, 11:18 (GMT+7)


Thứ, ngày, tháng

Nội dung

Thứ hai, ngày 24/02/2020

Sáng

- 08 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, Phòng TC HCSN, Phòng QLGCS họp về việc trao đổi nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm của Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

Chiều

- 13 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS  làm việc với  Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ ba, ngày 25/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà làm việc về nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần dược Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng , Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND và Phòng TCKH huyện Phụng Hiệp về quản lý điều hành ngân sách của huyện.  Điểm tại phòng TCKH huyện Phụng Hiệp

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.  

- 13giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng họp bàn cơ cấu nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang.  Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- 14giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng họp giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- 15 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng họp bàn cơ cấu nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Quy hoạch kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang.  Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng, Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND TX và Phòng TCKH thị  xã Ngả Bảy về quản lý điều hành ngân sách của huyện. Điểm tại phòng TCKH TX Ngả Bảy.

Thứ tư, ngày 26/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’  Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái  thông qua phương án Quy hoạch chung đô thị Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh các Phó Chủ tịch dự.

- 7 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND và Phòng TCKH huyện Vị Thủy về quản lý điều hành ngân sách của huyện.  Điểm tại phòng TCKH huyện Vị Thủy.

Chiều

- 14 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng: TCĐT, QLGCS, TC HCSN họp trao đổi thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và thẩm định, phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công ích. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính (bổ sung lần 1)

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng , Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND và Phòng TCKH huyện Long Mỹ về quản lý điều hành ngân sách của huyện. Điểm tại phòng TCKH huyện  Long Mỹ.

- 13 giờ 30’Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, Phòng QLGCS họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh ( Phòng QLGCS chuẩn bị nội dung).  Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ năm, ngày 27/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND và Phòng TCKH Thành phố Vị thanh về quản lý điều hành ngân sách của huyện. Điểm tại phòng TCKH thành phố Vị Thanh.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND và Phòng TCKH TX Long Mỹ  về quản lý điều hành ngân sách của huyện. Điểm tại phòng TCKH Thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan làm việc với Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.  

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng họp góp ý Dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Kết quả triển khai thực hiện Kết luận Hội thảo Chung tay làm Du lịch nông nghiệp. Điểm tại Hội trường Sở văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang (bổ sung lần 1)

- 17 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng dự tiệc Đ/c Nhân Ban Dân dận tỉnh ủy chuyển công tác và nghỉ hưu của Đ/c Hồng Dũng, Đ/c Thị Khuyên. Điểm tại Ban Dân vận tỉnh ủy (bổ sung lần 1)

Thứ sáu, ngày 28/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái, Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng họp về công bố quyết định tổ chức, cán bộ của Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng, Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND và Phòng TCKH huyện Châu Thành A về quản lý điều hành ngân sách của huyện. Điểm tại phòng TCKH huyện Châu Thành A.

Chiều

- 13 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng, Phòng: QLNS, TC HCSN, TCĐT, QLGCS làm việc với UBND và Phòng TCKH huyện Châu Thành  về quản lý điều hành ngân sách của huyện. Điểm tại phòng TCKH huyện Châu Thành.

Thứ bảy, ngày 29/02/2020

Sáng

- 8 giờ 00‘, Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam và các đối tác đầu tư. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chiều

- 15 giờ 00’   Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội đồng giám sát quay số mở thưởng. Điểm tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang ( bổ sung lần 1)

Các tin khác