Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 15 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2020
16/2/2020, 20:45 (GMT+7)


Thứ, ngày, tháng

Nội dung

Thứ bảy, ngày 15/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Cà phê doanh nhân. Điểm tại khách sạn Bông sen.

- 8 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Trường Giang dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; triển khai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW...Điểm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang

- 07 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan dự Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh (Bổ sung lần 1).

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái, Đ/c Hồng Nghiệp dự Hội thảo tham vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030 nhìn đến năm 2050. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh

- 15 giờ 00’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà dự Hội đồng giám sát quay số mở thưởng. Điểm tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang.

Thứ hai, ngày 17/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCĐT họp về việc rà soát tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản dự án đã phê duyệt quyết toán trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Tài chính.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái, Đ/c Bé Sáu dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác  năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138, BCĐ 389, Ban An toàn giao thông tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCĐT họp về việc rà soát tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành và tất toán tài khoản dự án đã phê duyệt quyết toán trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng, Đ/c Học Tiến, Đ/c Quốc An dự khảo sát để phục vụ công tác cấu hình, cài đặt hệ thống, triển khai cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Điểm tại phòng họp  số 01 Sở Tài chính

 

Thứ ba, ngày 18/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’  Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái,  Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng , Đ/c Văn Khởi dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phòng số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00‘  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng QLNS  họp trao đổi ban hành các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- 8 giờ 30‘ , Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan họp về việc góp ý Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về thực hiện một số nội dung liên quan đến thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Điểm tại phòng họp Sở Tư Pháp.

Chiều

- 15 giờ 00’ BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Chánh Văn phòng Sở làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại phòng họp Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Thứ tư, ngày 19/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

 - 8 giờ 00‘ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan dự buổi làm viêc về Hợp đồng thuê đất với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Chiều

- 13 giờ 30’  Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe...Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan họp ban chấp hành Liên hiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2017-2022). Điểm tại phòng Hội thảo, Lầu 2, Trụ  sở các Hội có tính đặc thù.

Thứ năm, ngày 20/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’  Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái cùng với Đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

- 08 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCĐT làm việc với UBND TX Long Mỹ. Điểm tại thị xã Long Mỹ.

Chiều

- 14 giờ 00’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan, Phòng QLGCS họp Hội đồng thẩm định giá đất. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

Thứ sáu, ngày 21/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan họp nghe báo cáo phương án giao đất thực hiện dự án Nhà ở công nhân của Công ty TNHH Number One Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.  

Các tin khác