Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 08 tháng 02 đến ngày 15 tháng 02 năm 2020
8/2/2020, 12:38 (GMT+7)


Thứ, ngày, tháng

Nội dung

Thứ bảy, ngày 08/02/2020

Sáng

- 07 giờ 00’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở người huyện Châu Thành. Địa điểm tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Thứ hai, ngày 10/02/2020

Sáng

- 08 giờ 00’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái đi kiểm tra một số điểm phòng chống, chống dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của Vi rút Corana gây ra theo kế hoạch của bộ Chỉ Huy quân sự tỉnh và Sở y tế. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCDN, Phòng TC HCSN, Phòng QLGCS nghe báo cáo tiến độ cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00‘ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng họp lệ Chị bộ V. Điểm tại phòng họp số 02 Sở Tài chính.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà họp lệ chi bộ II. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng họp bàn cơ cấu nhân sự của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng họp bàn cơ cấu nhân sự của Trung tâm Quy hoạch kiến trúc tỉnh. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Tài chính.

- 14 giờ 30’  Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng họp bàn cơ cấu nhân sự của Trung tâm Đăng kiểm PTGTTB tỉnh. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Tài chính.

- 14 giờ 00Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng họp lệ Chị bộ I. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Tài chính.

 

Thứ ba, ngày 11/02/2020

Sáng

 

Chiều

 

Thứ tư, ngày 12/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái, P hòng QLNS, Phòng TC HCSN làm việc với Sở Tài chính, Sở Nội vụ về tình hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng, Đ/c Bé Sáu  nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Chiều

 

Thứ năm, ngày13/02/2020

Sáng

- 07 giờ 30 Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng QLNS Họp rà soát tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Tài chính.

- 09 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng, Đ/c Kim Ngân, Đ/c Văn Đúng, Đ/c Kim Xuyến họp nghe báo cáo kết quả xác định giá trị đin vị của trung tâm Nông nghiệp mùa xuân. Điểm tại phòng họp số 02 Sở Tài chính.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội nghị tổng kết công tác  năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138, BCĐ 389, Ban An toàn giao thông tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 14 giờ, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.  Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Thứ sáu, ngày 14/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân huyện Châu Thành, thành phố Vị Thanh, Ngã  Bảy. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà máy xay xát và kho gạo xuất khẩu tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

Chiều

 

Thứ bảy, ngày 15/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Cà phê doanh nhân. Điểm tại Hồ Thủy Tạ, Công viên Chiến Thắng, phường V, thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

Chiều

- 15 giờ 00’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội đồng giám sát quay số mở thưởng. Điểm tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang.

Các tin khác