Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 02 tháng 02 đến ngày 08 tháng 02 năm 2020
3/2/2020, 7:50 (GMT+7)


 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung

Chủ nhật, ngày 02/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp trực tuyến với các huyện Ban Chỉ đạo phòng chống virus Corona. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ hai, ngày 03/02/2020

Sáng

- 6 giờ 55’ CBCC, VC-NLĐ Sở dự chào cờ. Điểm tại Hội trường Sở Tài chính.

- 8 giờ, Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp Hội đồng thẩm định Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà nghe báo cáo định hướng xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà làm việc về đề xuất đầu tư dự án Trang trại Nông nghiệp hữu cơ tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thi Kim Loan làm việc với Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Thứ ba, ngày 04/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30 Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái, Thanh Tra Sở, Phòng QLNS  nghe Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính báo cáo kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

-  08 giờ 05’ Đ/c Phó Giám đốc  Đồng Hoàng Dũng, Đ/c Thu Trang, Đ/c Bé Sáu họp về việc chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2019. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái, Đ/c Ngọc Nguyên đi công tác Hà Nội (đến hết ngày thứ 4).

- 15 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng, Đ/c Anh Cường tham dự đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm quy hoạch-kiến trúc. Điểm tại SGD Chứng khoán khoán TP Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan khảo sát mặt bằng dự án Nhà máy luyện, cán thép Sunpro và một số dự án tại khu công nghiệp Sông Hậu. Sau đó về làm việc tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Điểm tập trung tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.  

Thứ tư, ngày 05/02/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc  Đồng Hoàng Dũng (dự thay Giám đốc) họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chiều

- 17 giờ, Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Sau đó họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 14 giờ, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà dự Lễ công nhận xã Long Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại UBND xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

-13 giờ 30’ Phó Giám đốc  Đồng Hoàng Dũng (dự thay Giám đốc), Đ/c Bé Sáu thông qua Đề án Chính quyền điện tử tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Thứ năm, ngày 06/02/2020

Sáng

- 8 giờ, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCĐT họp thông qua dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

Chiều

- 13 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.   

- 13 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ sáu, ngày 07/02/2020

Sáng

 

Chiều

 

Thứ bảy, ngày 08/02/2020

Chiều

- 15 giờ 00’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội đồng giám sát quay số mở thưởng. Điểm tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang.

Các tin khác