Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 04 tháng 01 năm 2020
30/12/2019, 7:40 (GMT+7)


 

Thứ, ngày, tháng

Nội dung

Thứ Hai, ngày 30/12/2019

Sáng

- 8 giờ 00’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Đ/c Thụy Phiểng, Đ/c Cường, Đ/c Kim Xuyến tham gia buổi đấu giá cổ phần Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ; 15 giờ 00’Tham gia buổi đấu giá cổ phần Trung tâm giống nông nghiệp. Điểm tại TP Hồ Chí Minh.

Chiều

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Hội trường Cục Hải quan. 

Thứ Ba, ngày 31/12/2019

Sáng

- 8 giờ 00’  Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chiều

- 14 giờ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng và Lãnh đạo Trung tâm DVTCC tiếp đoàn Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm làm việc với Sở và nghe báo cáo kết thúc năm ngân sách 2019. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài Chính.

- 20 giờ 00’  Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự chương trình nghệ thuật “Chào 2020”. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình.

- 15 giờ, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà dự Hội nghị trực tuyến động viên khóa sổ NSNN năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hậu Giang.

Thứ Tư, ngày 01/01/2020

Sáng

 Toàn thể CBCC VC-LĐ nghĩ tết Dương lịch

Chiều

Thứ Năm, ngày 02/01/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái dự Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh.

- 8 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà dự Hội nghị trực tuyến Ngân hàng Nhà nước về triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020. Điểm tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang.

- 8 giờ, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Giao thông vận tải. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

Chiều

 

Thứ Sáu, ngày 03/01/2020

Sáng

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà dự Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019.  Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30’ Đ/c Phó Giám đốc Đồng Hoàng Dũng đối thoại với công dân địa bàn thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

Chiều

- Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái  học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở năm 2019. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen

- 14 giờ, Đ/c Giám đốc Lê Phước Thái họp Hội đồng Giám sát Xổ số. Điểm tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCDN, Đ/c Kim Ngân,  Đ/c Văn Đúng  dự thông qua phương án cổ phần hóa và dự thảo Điều lệ công ty cổ phần của trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường.  Điểm Phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- 15 giờ 00’, Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà, Phòng TCDN, Đ/c Kim Ngân, Đ/c Văn Đúng dự thông qua phương án cổ phần hóa và dự thảo Điều lệ công ty cổ phần của trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Điểm Phòng họp số 1 Sở Tài chính.

Thứ Bảy, ngày 04/12/2020

Sáng

- 15 giờ 00’ Đ/c Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hà dự Hội đồng giám sát quay số mở thưởng. Điểm tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Hậu Giang.

Các tin khác