Lịch làm việc Sở Công Thương

Tuần 24 (05/06)

Lịch làm việc từ ngày 08/06 - 12/06/2020

Tuần 23 (05/06)

Lịch làm việc từ ngày 01/06 - 05/06/2020

Tuần 20 (04/06)

Lịch làm việc từ ngày 11/05 - 15/05/2020 (có bổ sung)

Tuần 15 (04/06)

Lịch làm việc từ ngày 06/04 - 10/04/2020

Tuần 22 (29/05)

Lịch làm việc từ ngày 25/05 - 29/05/2020

* Tuần 14 (27/05)
* Tuần 21 (25/05)
* Tuần 19 (10/05)
* Tuần 18 (29/04)
* Tuần 17 (24/04)