Lịch làm việc Sở Công Thương

Tuần 08 (19/02)

Lịch làm việc từ ngày 17/02 - 21/02/2020

Tuần 07 (14/02)

Lịch làm việc từ ngày 10/02 - 14/02/2020 (có bổ sung).

Tuần 06 (07/02)

Lịch làm việc từ ngày 03/02 - 07/02/2020

Tuần 04 (31/01)

Lịch làm việc từ ngày 18/01 - 31/01/2020

Tuần 03 (16/01)

Lịch làm việc từ ngày 13/01 - 31/01/2020

* Tuần 02 (09/01)
* Tuần 01 (02/01)
* Tuần 52 (26/12)
* Tuần 02 (05/01)