TIN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN LONG MỸ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ NĂM 2020-2025.
Chi bộ phòng Tài chính-Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ phòng Tài chính-Kế hoạch nhiệm kỳ 2020- 2025, đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phụng Hiệp (11/03)
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020), ngày 09/3/2020, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phụng Hiệp đã tổ chức buổi gặp mặt sinh hoạt toàn thể nữ công chức, nguời lao động tại đơn vị.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2020 (10/03)
Thực hiện Kế hoạch số 2515/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của UBND huyện Châu Thành A về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Châu Thành A lần thứ IV năm 2020.

Phòng Tài chính Kế hoạch