Tin tức & sự kiện

Họp HĐND thị xã Long Mỹ lần thứ 7 (kỳ họp cuối năm), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Chiều ngày 20/12/2017, HĐND thị xã Long Mỹ tổ chức Họp HĐND thị xã Long Mỹ lần thứ 7 (kỳ họp cuối năm), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần tham dự có: Chủ tọa kỳ họp có: Ông Trần Văn Thiệu - Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ; các Phó Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ; các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 29/29 đại biểu HĐND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thường trực UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo Văn phòng thị ủy, Thường trực HĐND – UBND xã, phường và đại diện cử tri xã, phường tham dự.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (24/12)
Chiều ngày 15 tháng 16 năm 2017, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 9 (mở rộng), tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thành phần tham dự có: Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Long Mỹ, các đồng chí là UV.BCH Đảng bộ thị xã, đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy, Trưởng các Ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị xã, Phó Trưởng các Ban xây dựng Đảng và UBKT Thị ủy, lãnh đạo các Hội đặc thù thị xã, UBND xã, phường.

Khai mạc Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ (23/12)
Sáng ngày 19/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ khai mạc Kỳ họp thứ Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp có: Ông Trần Văn Thiệu - Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ; bà Trần Diễm Thúy và ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ. Đến dự kỳ họp có các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Long Mỹ; 29/29 đại biểu HĐND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo Văn phòng thị ủy, Thường trực HĐND – UBND xã, phường và đại diện 01 cử tri xã Long Bình tham dự.

BAN KINH TẾ- XÃ HỘI HĐND THỊ XÃ LONG MỸ THẨM TRA VĂN BẢN TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND THỊ XÃ KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (23/12)
Ngày 13/12/2017, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND thị xã Long mỹ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự cuộc họp có Ông Võ Chí Tâm – Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã, đại diện Thường Trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã, các thành viên Ban kinh tế - xã hội, lãnh đạo Ban pháp chế, Phòng tài chính - kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị và Văn phòng HĐND - UBND thị xã.

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Đối với 39 hộ) (26/11)
Sáng ngày 24/11/2017, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Phương án bổ sung đối với 24 hộ) đã tổ chức cuộc họp thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ). Thành phần tham dự có: Thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình.

-----Bản đồ hành chính----
-------Liên kết website-------

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://qlvb.haugiang.gov.vn/Secure/login.aspx?siteid=82

-------Số lượt truy cập-------

AmazingCounters.com